Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dominik Piaskowski

Informacje | Zaliczki | Częste Pytania | Pisma | Kontakt

Strona Główna

Właściwość przedmiotowa i miejscowa komornika sądowego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Dominik Piaskowski jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko wszystkim dłużnikom zamieszkałym lub posiadającym swoje siedziby w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Wykaz ulic Poznania leżących w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu znajduje się tutaj.

Wykaz miejscowości leżących w obrębie właściwości Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu znajduje się tutaj.

Należy pamiętać, że wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium całego kraju, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio (w takim wypadku właściwy jest każdy z komorników działających przy sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości).

Ponadto w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych wierzyciel może złożyć wniosek do komornika właściwego miejscowo ze względu na swoje miejsce zamieszkania (art. 1081 § 1 k.p.c.). 

© 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Witryna ma charakter jedynie informacyjny.
Exsecutio iuris non habet iniuriam